Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale de catre  SC INTERAS SRL PLOIESTI ROMANIA           Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale stabilite de sc Interas srl reprezinta cadrul legal  al derularii contractului individual incheiat intre expeditor si furnizor fara a fi necesara intocmirea unui inscris, la  momentul acceptarii unei trimiteri postale in reteaua postala. Aceste conditii se bazeaza pe respectarea principiilor  transparentei, obiectivitatii si nediscriminarii tuturor persoanelor si sunt in conformitate cu OUG nr.13/2013 privind  serviciile postale, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.187/2013 si prin Decizia presedintelui Autoritatii  Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr.2858/2007 privind regimul de autorizare  generala pentru furnizarea serviciilor postale, modificata si completata prin Decizia presedintelui ANCOM nr.  891/2009 si, ulterior, prin Decizia presedintelui ANCOM nr.513/2013.            Interas srl furnizeaza urmatoarele servicii :  - incluse in sfera serviciului universal : colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale in greutate de  pana la 10 kg -A3;  - distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa  aflata pe teritoriul acesteia- A4;   - serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale in greutate de pana la 2 kg sau colete  postale in greutate de pana la 10 kg, respectiv colete postale cu limita de greutate intre 10 si 20 kg expediate din  afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia-A6;  -     neincluse in sfera serviciului universal : serviciile avand ca obiect trimiteri postale (trimiteri de  corespondenta) in greutate mai mare de 2 kg-B1; - servicii avand ca obiect colete postale cu limite de greutate intre 10 si 50 de kg expediate de pe teritoriul  Romaniei catre o adresa aflata in afara teritoriului acesteia-B4;  -  servicii avand ca obiect colete postale cu limite de greutate intre 20 si 50 kg expediate din afara teritoriului  Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia- B5;       1. Conditii de acceptare a trimiterilor postale, reguli pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterea postala pentru  incheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor postale.  a ) dimensiunile si greutatea trimiterii postale Trimiterile postale pot avea dimensiuni maxime de  100 cm x 70 cm x 70 cm, (Lxlxh) acestea putand fi  depasite numai in cazul in care reprezinta bunuri ce prin natura lor depasesc aceste marimi: (ex.: electronice,  electrocasnice, etc), in urma acordului telefonic prealabil al furnizorului.  Greutatea trimiterilor postale este mai mare de 2 kg  pentru corespondenta, imprimate; Greutatea maxima a coletelor este de 50 de kg.              b) ambalarea sau gradul de prelucrare a trimiterii postale Expeditorul are responsabilitatea de asigurare a ambalajului trimiterii postale; ambalajul folosit,  care este  acceptat de furnizor, trebuie sa corespunda tipului de bun pe care doreste sa-l expedieze si sa fie conform cu  standardele  si normele tehnice in vigoare; in cazul trimiterilor postale care impun masuri speciale de manipulare sau  depozitare, furnizorul recunoaste si trebuie sa foloseasca inscriptionarile si etichetele aplicate de expeditor;  Pentru a fi acceptate de furnizor in reteau postala, trimiterile postale trebuie sa indeplineasca anumite reguli  de ambalare: - Ambalajul trimiterii postale trebuie sa protejeze continutul conform cu standardele  si normele tehnice in  vigoare impotriva deteriorarii  prin presiune in  timpul transportului sau manipularilor repetate, ori sa se amestece cu  continutul altor trimiteri postale putand fi din cutii carton, plastic, lemn, containere metalice;  - Ambalajul trebuie fie intact,(fara crapaturi, rupturi) sa corespunda greutatii, formei si naturii continutului ce fac  obiectul trimiterii postale si sa fie in forme usor de manuit; - Expeditorul are responsabilitatea de asigurare a ambalajului trimiterii postale; - in cazul trimiterilor postale care impun masuri speciale de manipulare sau depozitare, furnizorul recunoaste si  trebuie sa foloseasca inscriptionarile si etichetele aplicate de expeditor; - Agrafele metalice care servesc la închiderea trimiterilor nu trebuie s? fie t?ioase ?i nici s? împiedice  executarea serviciului po?tal;  c) modul de completare a numelui /denumirii si a adresei destinatarului In momentul preluarii trimiterilor postale furnizorul completeaza  documentul de transport (buletin de expeditie  ) tipizat cu datele destinatarului (nume, prenume destinatar, adresa, nr. telefon, mail, pentru persoane fizice sau  denumire persoana juridica, nume, prenume persoana imputernicita, adresa, telefon, mail pentru destinatari persoane juridice pe baza informatiilor comunicate de expeditor; expeditorul primeste o copie a documentului de transport.  Pe trimiterea postala vor fi  aplicate etichete autoadezive completate de furnizor care contin aceleasi date  despre destinatari. Expeditorul raspunde de ambalarea corecta si etichetarea trimiterilor postale. In documentul de transport  tipizat se vor inscrie  datele despre destinatar in momentul depunerii trimiterii postale, precum si  datele privind  expeditor,( adresa, telefon, mail pentru persoane fizice sau denumire persoana juridica, nume, prenume persoana  imputernicita, adresa, telefon, mail pentru expeditori persoane juridice).  Trimiterea postala va fi preluata de furnizor chiar daca nu are inscris pe ea numele   expeditorului.  d)  numarul minim sau maxim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului postal Numarul minim pentru un serviciu postal este de o de trimitere postala ; nr. maxim este de 250 trimiteri postale  care pot face obiectul serviciului postal.  e)    trimiterile postale refuzate la colectare   Sunt refuzate la colectare (sortare, transport, livrare):  -trimiterile postale constand in bunuri a caror transport este interzis prin dispozitii legale: droguri, animale vii,  substante toxice inflamabile, materiale explozibile, obiecte pretioase, bani, arme, bunuri interzise din motive de  securitate prin reglementarile transportului international, obiecte care pot prezenta un pericol prin natura lor sau prin  modul in care sunt ambalate pot provoca deteriorari celorlalte trimiteri, pagube persoanelor, mediului; - trimiterile postale a caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri si  trimiteri postale constand in  bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri daca se depun neambalate; -  trimiteri postale care prezinta etichete sau incriptii vechi, neindepartate;  - trimiterile postale constand in bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii  legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare; - trimiteri postale constand in bunuri care depasesc greutatea si dimensiunea stabilite pentru acceptarea  trimiterilor postale; Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul Interas , la punctul de acces  sau de la adresa    indicata de expeditor.  f)  zonele geografice in care furnizorul poate livra trimiterile postale prin mijloace proprii     Furnizorul de servicii postale Interas srl asigura livrarea trimiterilor postale prin mijloace proprii (auto) -la nivel  international :   - in Franta in urmatoarele orase: Paris si zonele invecinate, Nice, Cannes, Lyon Nancy, Lille,Strasbourg,   - in Belgia, (Bruxelles si zonele invecinate);                    - pe teritoriul Romaniei in urmatoarele orase: - Ploiesti (inclusiv toate orasele judetului Prahova),  Bucuresti, (zona Ilfov), Brasov, Sibiu, Deva, Arad, urmand ca pentru celelalte localitati ale tarii sa se asigure livrarea  prin intermediul altui furnizor de servicii postale.   g) dovada identitatii/ calitatii de reprezentant al expeditorului persoana juridica a persoanei care depune  trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal Expeditorul, in calitate de persoana juridica desemneaza printr-o imputernicire scrisa semnata si stampilata de administratorul societatii, o persoana din cadrul organizatiei sa reprezinte persoana juridica si sa depuna trimiterea  postala la punctul de acces deservit de personal; aceasta persoana, in calitate de reprezentant al persoanei juridice  se identifica prin act de identitate.  h) In cazul serviciului de trimitere cu valoare declarata: limita maxima admisa a valorii declarate;  Serviciului de trimitere cu valoare declarata - serviciul postal a carui particularitate consta in asigurarea unei  trimiteri postale inregistrate impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma  care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind  depunerea trimiterii postale. Valoarea declarata maxima admisa  pentru trimiterea postala este de 500 euro sau echivalentul in lei. Pentru trimiterile postale avand valoare declarata, furnizorul va percepe suplimentar pe langa costul serviciului  un procent de 2 % din valoarea declarata a bunului.  In cazul trimiterilor postale cu valoare declarata ale clientilor acestea se depun deschise ?i se colecteaza cu  intocmire packing list si verificare continut. In packing list se vor mentiona urmatoarele: bunurile din interior, seriile  (codurile) si valoarea bunurilor, facturi atasate in cazul celor noi, uzura  bunului ( bun nou/ bun second hand). Curierul  asista la completarea formularului packing list, la ambalarea bunurilor si verifica daca bunurile mentionate in packing  list exista in colet.  Interas  nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor mentionate de catre expeditor in formularul  completat de catre acesta la rubrica: "Specificatie de continut".  Trimiterile postale fara valoare declarata se depun sigilate. i) modalitati de plata a tarifului serviciului postal Tariful pentru serviciul postal este achitat de expeditor; plata se poate face in numerar, prin ordin de plata  bancar catre furnizor efectuat in aceeasi zi cu data depunerii trimiterii postale sau transfer bancar (in euro sau lei).  Secretul trimiterilor postale este inviolabil. Interas nu va deschide trimiterea postala depus? închis? si nu va  utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii  postale. Retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile legii. 2.      Termenul de pastrare in depozitul propriu  pentru toate trimiterile postale care  nu au fost predate  destinatarului si nici returnate expeditorului este de 12 luni de la data depunerii trimiterii postale; dupa expirarea  termenului de pastrare trimiterile postale nerevendicate de expeditor sau destinatar trec din proprietatea expeditorului  in proprietatea Interas conform art.3.12.2. din Regimul de autorizare generala, fara o notificare prealabila.  3.      Conditii de calitate pentru serviciile postale prestate, respectiv timpii de livrare garantati  Interas srl, in calitate de furnizor de servicii postale, incheie contracte individuale cu expeditorii in conditii de  calitate si de raspundere impuse de legislatia interna si europeana in vigoare. Furnizorul, asigura livrarea trimiterilor postale internationale la destinatari, stabilindu-se timpi de livrare  garantati in functie de localitatea destinatarului la nivel international: pe ruta Romania - Franta (Paris si zonele  invecinate) termenul este 5 sau 6 zile;  Romania -zona de sud a Frantei ( Nice, Cannes, Lyon ) termenul este de 4  zile. Pe ruta Franta - Romania termenul este de 5 sau 6 zile. Pe ruta Romania - Belgia (Bruxelles si zonele  invecinate) termenul este de 7 zile. Pe ruta Belgia - Romania termenul este de 4 sau 5 zile.  Termenul de livrare include zilele de week-end si sarbatorile legale. Exceptie de la regula pot fi cazul de forta  majora si cazul fortuit.  Interas garanteaza livrarea trimiterilor postale in conditii bune si deplina confidentialitate. În cazul dep??irii  acestor timpi de livrare, Interas  raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 3% din tariful încasat  pentru furnizarea serviciului de baz?.  Serviciile postale oferite de societatea Interas srl au ca obiect doar trimiterile postale internationale.  4. Interas va returna trimiterea postala expeditorului cu aplicarea unui tarif egal cu cel incasat la primire, daca  trimiterea po?tal? nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:  1. adresa destinatarului nu exista sau la adresa mentionata nu exista nici o constructie unde trimiterea postala s? poata fi avizata;  2. destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar  termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;  3. destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea. Termenul de pastrare a trimiterii postale care nu a putut fi predata destinatarului este de 14 zile de la data  avizarii acestuia cu privire la existenta trimiterii postale si a punctului de lucru care urma sa faca livrarea.  5. Conditiile in care este angajata raspunderea contractuala a furnizorului fata de expeditor  Furnizorul Interas srl este raspunzator fata de expeditor pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de  lege si de contractul incheiat cu expeditorul; conform contractului, orice trimitere postala poate face obiectul unui  serviciu de trimitere cu valoare declarata, fara a depasi valoarea declarata stabilita mai sus,  furnizorul asigurand  trimiterile postale din momentul preluarii si pana la livrarea catre destinatar. Interas srl isi asuma raspunderea fata de expeditor pentru trimiterile postale dupa cum urmeaza: a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:  1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu  valoare declarata;  2. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu  de trimitere cu valoare declarata;  b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:  1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru  trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;             2.  cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau  deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.         La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul  introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre  aceste momente intervine primul.     Expeditorul are dreptul la restituirea tarifului incasat la depunerea trimiterii postale, in cazul pierderii ,  furtului sau distrugerii totale.           Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.            Furnizorul de servicii po?tale este exonerat de r?spundere în urm?toarele situa?ii:  a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului; b)trimiterea a fost primit? f?r? obiec?ii de c?tre destinatar, cu excep?ia reclama?iilor referitoare la    pierderea,  furtul,  deteriorarea sau distrugerea total? ori par?ial? a con?inutului trimiterii po?tale;  c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de for?? major? sau a cazului fortuit; în             acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excep?ia tarifului de asigurare.  Furnizorul de servicii po?tale r?spunde pentru trimiterile po?tale interna?ionale în conformitate cu prevederile  acordurilor interna?ionale la care România este parte. În situa?ia în care nu exist? acorduri interna?ionale se aplic?  prevederile legale in vigoare.  6. Conditiile in care este angajata raspunderea contractuala a expeditorului Expeditorul raspunde in cazul in care trimiterea sa postala determina distrugerea sau intarzierea in livrarea  altor trimiteri postale;    Trimiterea postala nu a putut fi livrata din cauze imputabile expeditorului; in aceste conditii expeditorul va fi  notificat in max. 24 de ore de la data cand trebuia livrata expeditia, avand un termen de 15 zile pentru un raspuns  oficial, cu completarile necesare; daca acest termen expira, trimiterea ii va fi returnata pe cheltuiala sa.  7. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori. Interas srl a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in  ceea ce priveste furtul, pierderea, deteriorarea, distrugerea totala sau partiala a trimiterilor postale, precum si  nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,).   Reclamatia prealabila poate fi introdusa atat de expeditor cat si de catre destinatar.  Reclamatia se trimite la sediul firmei la adresa Str Stefan Greceanu, bl.K7, ap.13 prin serviciul postal cu confirmare  de primire,  se depune personal de cel in cauza la sediul firmei si se comunica reclamantului numarul sub care a fost  inregistrata, sau se poate transmite pe mail la adresa: interasoffice@yahoo.com urmand a se comunica prin email  numarul sub care a fost inregistrata reclamatia; data primirii reclamatiei la sediul firmei se  inscrie in registrul general  de intrare - iesire a corespondentei. Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului este de 6 luni calculate  de la data depunerii  trimiterii postale . Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona  reclamatia prealabila in termen de 3 luni de  la data  introducerii  acesteia. Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem  adecvat de rambursare sau compensare a prejudiciului, in cazul reclamatiilor intemeiate.  Termenele prev?zute mai sus se aplic? trimiterilor po?tale interna?ionale numai dac? prin acordurile  interna?ionale la care România este parte nu se prevede altfel. Reclamatiile cu privire la deteriorarea ambalajului, pierderea, furtul , distrugerea partiala sau totala depasirea  timpilor de livrare se fac individual pentru fiecare trimitere postala in parte.  Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la Interas toate dovezile pe baza c?rora isi intemeiaza  pretentiile, in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copii buletine de expeditie, PV de constatare,  facturi doveditoare, note inventar, ambalajul daca este cazul, etc.) Reclamatia se analizeaza si se solutioneaza  individual, pentru fiecare trimitere postala in parte.  In cazul reclamatiilor intemeiate, utilizatorul va fi despagubit in termen de 30 de zile de la data solutionarii  favorabile a reclamatiei conform conditiilor contractuale stabilite, fiind angajata raspunderea contractuala a  furnizorului fata de expeditor. La sumele prevazute se adauga dobanda legala calculata din momentul introducerii  reclamatiei prealabile. Tarifele incasate pentru serviciul postal se restituie in cazul pierderii, furtului sau distrugerii  totale; modalitatea de plata este in numerar sau transfer bancar avand ca beneficiar utilizatorul,  in lei sau euro,  comisionul bancar fiind in sarcina furnizorului. In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale nu a fost solutionata in mod satisfacator,  utilizatorul in cauza are dreptul ca in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale sa faca o plingere catre  Ancom, respectiv de a se adresa instantelor judecatoresti competente, in conditiile legii, introducerea cererii de  chemare in judecata nefiind conditionata de indeplinirea procedurii plangerii la Ancom. © Interas 2018-2019 Ro