Conditii transport

Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale de catre
S.C. INTERAS S.R.L.

Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale stabilite de sc Interas srl reprezinta cadrul legal al derularii contractului individual incheiat intre expeditor si furnizor fara a fi necesara intocmirea unui inscris, la momentul acceptarii unei trimiteri postale in reteaua postala. Aceste conditii se bazeaza pe respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii si nediscriminarii tuturor persoanelor si sunt in conformitate cu OUG nr.13/2013 privind serviciile postale, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.187/2013 si cu Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale.

S.C.Interas S.R.L., cu sediul social in strada Stefan Greceanu, nr.11, bl. K7, ap.13, Ploiesti, judetul Prahova, CUI RO1353370, ofera urmatoarele servicii postale avand ca obiect doar trimiteri postale internationale:

 1. incluse in sfera serviciului universal
  • colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv)
  • distribuirea coletelor postale cu limite de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
  • serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate) sau colete postale internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), respectiv colete postale internationale cu limita de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
 2. neincluse in sfera serviciului universal
  • servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale internationale (trimiteri de corespondenta, imprimate) in greutate mai mare de 2 kg;
  • servicii constand in colectarea, sortarea si transportul coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 50 de kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul Romaniei catre o adresa aflata in afara teritoriului acesteia;
  • servicii constand in distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 20 kg si 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
 1. Conditii de acceptare a trimiterilor postale, reguli pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterea postala pentru incheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor postale.
  1. dimensiunile si greutatea trimiterii postale

   Trimiterile postale pot avea dimensiuni maxime de 120 cm x 70 cm x 50 cm, (Lxlxh) acestea putand fi depasite numai in cazul in care reprezinta bunuri ce prin natura lor depasesc aceste marimi: (ex.: electronice, electrocasnice, etc). Acestea pot fi acceptate in urma acordului telefonic prealabil al furnizorului. Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 50 de kg.

  2. ambalarea sau gradul de prelucrare a trimiterii postale

   Expeditorul are responsabilitatea de asigurare a ambalajului trimiterii postale; ambalajul folosit, care este acceptat de furnizor, trebuie sa corespunda tipului de bun pe care doreste sa-l expedieze si sa fie conform cu standardele si normele tehnice in vigoare; in cazul trimiterilor postale care impun masuri speciale de manipulare sau depozitare, furnizorul recunoaste si trebuie sa respecte inscriptiile si etichetele aplicate de expeditor;

   Pentru a fi acceptate de furnizor in reteau postala, trimiterile postale trebuie sa indeplineasca anumite reguli de ambalare:

   • Ambalajul trimiterii postale trebuie sa protejeze continutul conform cu standardele si normele tehnice in vigoare impotriva deteriorarii prin presiune in timpul transportului sau manipularilor repetate, ori sa se amestece cu continutul altor trimiteri postale; invelisul exterior trebuie sa fie opac care sa nu permita vizualizarea continutului putand fi din cutii carton, plastic, lemn, containere metalice;
   • Ambalajul trebuie fie intact,(fara crapaturi, rupturi) sa corespunda greutatii, formei si naturii continutului ce fac obiectul trimiterii postale si sa fie in forme usor de manuit;
   • Expeditorul are responsabilitatea de asigurare a ambalajului trimiterii postale;
   • in cazul trimiterilor postale care impun masuri speciale de manipulare sau depozitare, furnizorul recunoaste si trebuie sa foloseasca inscriptionarile si etichetele aplicate de expeditor;
   • Agrafele metalice care servesc la inchiderea trimiterilor nu trebuie sa fie taioase si nici sa impiedice executarea serviciului postal;
   • Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic si sa aiba aplicata inscriptia "Fragil".

   Interas srl nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

  3. modul de completare a numelui /denumirii si a adresei destinatarului

   In momentul preluarii trimiterilor postale furnizorul completeaza documentul de transport (buletin de expeditie) tipizat cu datele destinatarului (nume, prenume destinatar, adresa, nr. telefon, mail, pentru persoane fizice sau denumire persoana juridica, nume, prenume persoana imputernicita, adresa, telefon, mail pentru destinatari persoane juridice pe baza informatiilor comunicate de expeditor; expeditorul primeste o copie a documentului de transport.

   Pe trimiterea postala vor fi aplicate etichete autoadezive completate de furnizor care contin aceleasi date despre destinatari.

   Expeditorul raspunde de ambalarea corecta si etichetarea trimiterilor postale. In documentul de transport tipizat se vor inscrie de catre furnizor, datele despre destinatar in momentul depunerii trimiterii postale, precum si datele privind expeditorul, (adresa, telefon, mail pentru persoane fizice sau denumire persoana juridica, nume, prenume persoana imputernicita, adresa, telefon, mail pentru expeditori persoane juridice).

   Trimiterea postala va fi preluata de furnizor chiar daca nu are inscris pe ea numele si adresa expeditorului.

  4. numarul minim sau maxim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului postal

   Numarul minim pentru un serviciu postal este de o de trimitere postala ; nr. maxim este de 250 trimiteri postale care pot face obiectul serviciului postal.

  5. trimiterile postale refuzate la colectare

   Sunt refuzate la colectare (sortare, transport, livrare):

   • trimiterile postale constand in bunuri a caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: droguri, animale vii, substante toxice, inflamabile, explozibile, psihotrope, obiecte pretioase, bani, arme sau parti ale acestora, munitii, bunuri interzise din motive de securitate prin reglementarile transportului international, obiecte care pot prezenta un pericol prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate pot provoca deteriorari celorlalte trimiteri, pagube persoanelor, mediului
   • trimiterile postale a caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent;
   • trimiteri postale care prezinta etichete sau incriptii vechi, neindepartate;
   • trimiterile postale constand in bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare
   • trimiteri postale constand in bunuri care depasesc greutatea si dimensiunea stabilite pentru acceptarea trimiterilor postale si nu pot fi prelucrate cu personalul si mijloacele obisnuite de care dispune furnizorul

   Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul Interas, la punctul de acces sau de la adresa indicata de expeditor.

   Trimiterile postale care fac obiectul serviciului postal sunt doar internationale.

  6. zonele geografice in care furnizorul poate livra trimiterile postale prin mijloace proprii

   Furnizorul de servicii postale Interas srl asigura livrarea trimiterilor postale prin mijloace proprii (auto) -la nivel international :

   • in Franta in urmatoarele orase: Paris si zonele invecinate, Nice, Cannes, Lyon Nancy, Lille,Strasbourg
   • in Belgia, (Bruxelles si zonele invecinate);
   • pe teritoriul Romaniei in urmatoarele orase: - Ploiesti (inclusiv toate orasele judetului Prahova), Bucuresti, (zona Ilfov), Brasov, Sibiu, Deva, Arad, urmand ca pentru celelalte localitati ale tarii sa se asigure livrarea prin intermediul altui furnizor de servicii postale.
  7. dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului persoana juridica a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal

   Expeditorul, in calitate de persoana juridica desemneaza printr-o imputernicire scrisa semnata si stampilata de administratorul societatii, o persoana din cadrul organizatiei sa reprezinte persoana juridica si sa depuna trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal; aceasta persoana, in calitate de reprezentant al persoanei juridice se identifica prin act de identitate.

  8. In cazul serviciului de trimitere cu valoare declarata: limita maxima admisa a valorii declarate;

   Serviciului de trimitere cu valoare declarata - serviciul postal a carui particularitate consta in asigurarea unei trimiteri postale inregistrate impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale.

   Valoarea declarata maxima admisa pentru trimiterea postala este de 500 euro sau echivalentul in lei.

   Pentru trimiterile postale avand valoare declarata, furnizorul va percepe suplimentar pe langa costul serviciului standard un procent de 2 % din valoarea declarata a bunului

   Interas SRL asigura secretul trimiterilor postale. Interas nu va deschide trimiterea postala depusa inchisa si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale. Retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

   In cazul trimiterilor postale internationale se vor respecta, suplimentar, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal.

  9. modalitati de plata a tarifului serviciului postal

   Tariful pentru serviciul postal este achitat de expeditor; plata se poate face in numerar, prin ordin de plata bancar catre furnizor efectuat in aceeasi zi cu data depunerii trimiterii postale sau transfer bancar (in euro sau lei).

 2. Termenul de pastrare in vederea predarii catre destinatar a trimiterii postale care nu a putut fi predata destinatarului (termenul de pastrare de la momentul avizarii destinatarului) este de 14 zile si nu implica plata unor tarife suplimentare.

  Avizul trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele :

  • Data avizarii destinatarului;
  • Perioada de pastrare a trimiterii postale la dispozitia destinatarului (14 zile).
  • Denumirea, adresa si programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicata trimiterea postala.
 3. Termenul de pastrare in depozitul propriu pentru toate trimiterile postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului este de 9 luni de la data depunerii trimiterii postale; dupa expirarea termenului de pastrare trimiterile postale nerevendicate de expeditor sau destinatar trec din proprietatea expeditorului in proprietatea Interas srl, fara o notificare prealabila.
 4. Conditii de calitate pentru serviciile postale prestate, respectiv timpii de livrare garantati

  Interas srl, in calitate de furnizor de servicii postale, incheie contracte individuale cu expeditorii in conditii de calitate si de raspundere impuse de legislatia interna si europeana in vigoare.

  Furnizorul, asigura livrarea trimiterilor postale internationale la destinatari, stabilindu-se timpi de livrare garantati in functie de localitatea destinatarului la nivel international: pe ruta Romania - Franta (Paris si zonele invecinate) termenul este 6 zile; Romania - zona de sud a Frantei ( Nice, Cannes, Lyon ) termenul este de 4 zile. Pe ruta Franta - Romania termenul este de 6 zile. Pe ruta Romania - Belgia (Bruxelles si zonele invecinate) termenul este de 7 zile. Pe ruta Belgia - Romania termenul este de 5 zile.

  Termenul de livrare include zilele de week-end si sarbatorile legale. Exceptie de la regula pot fi cazul de forta majora si cazul fortuit.

  In cazul serviciului de trimitere cu valoare declarata termenul in care poate fi solicitata de expeditor sau integrator dovada privind depunerea trimiterii postale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata este de 9 luni de la data depunerii acesteia, Interas srl avand obligatia de a comunica dovada respectiva in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data solicitarii, prin e-mail trimis destinatarului.

  Interas garanteaza livrarea trimiterilor postale in conditii bune si deplina confidentialitate. In cazul depasirii acestor timpi de livrare, si a termenelor de returnare astfel stabiliti in cuprinsul acestui document pentru toate serviciile postale Interas SRL va raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 3% din tariful incasat pentru serviciul respectiv

  Serviciile postale oferite de societatea Interas srl au ca obiect doar trimiterile postale internationale.

  Predarea trimiterilor postale se realizeaza la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

  Interas va returna trimiterea postala la adresa expeditorului cu aplicarea unui tarif egal cu cel incasat la preluarea trimiterii postale, in termen de 30 zile lucratoare, termen care se calculeaza de la data expirarii perioadei de pastrare avizate sau a incercarii de livrare, daca trimiterea postala nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:

  1. adresa destinatarului nu exista sau la adresa mentionata nu exista nici o constructie unde trimiterea postala sa poata fi avizata;
  2. destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
  3. destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.

  Interas SRL are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate, sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

 5. Conditiile in care este angajata raspunderea contractuala a furnizorului fata de expeditor

  Furnizorul Interas srl este raspunzator fata de expeditor pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de lege si de contractul incheiat cu expeditorul; conform contractului, orice trimitere postala poate face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, fara a depasi valoarea declarata stabilita mai sus, furnizorul asigurand trimiterile postale din momentul preluarii si pana la livrarea catre destinatar.

  Interas srl isi asuma raspunderea fata de expeditor pentru trimiterile postale dupa cum urmeaza:

  1. in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
   1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
   2. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

  In cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, in afara despagubirilor mentionate mai sus, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

  1. in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:
   1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
   2. cu cota –parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
   3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

  La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

  Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

  In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

  Interas S.R.L. este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

  1. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
  2. trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
  3. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

  Interas srl raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte. in situatia in care nu exista acorduri internationale va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

 6. Conditiile in care este angajata raspunderea contractuala a expeditorului

  Expeditorul raspunde in cazul in care trimiterea sa postala determina distrugerea sau intarzierea in livrarea altor trimiteri postale;

  Expeditorul raspunde in cazul in care trimiterea postala nu a putut fi livrata din cauze imputabile lui; in aceste conditii expeditorul va fi notificat in max. 24 de ore de la data cand trebuia livrata trimiterea postala, avand un termen de 15 zile pentru un raspuns oficial, cu completarile necesare; daca acest termen expira, trimiterea ii va fi returnata pe cheltuiala sa.

 7. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori.

  Interas srl a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste furtul, pierderea, deteriorarea, distrugerea totala sau partiala a trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,).

  1. Reclamatia prealabila poate fi introdusa atat de expeditor cat si de catre destinatar.
  2. Modurile de transmitere si de confirmare a primirii reclamatiei

   Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat /nemultumit va trebui facuta in scris si se trimite la sediul firmei la adresa: strada Stefan Greceanu, nr.11 bloc K7, apartament 13, oras Ploiesti, judet Prahova, prin serviciul postal cu confirmare de primire, confirmarea primirii reclamatiei de catre furnizor realizandu-se prin intermediul documentului care atesta predarea trimiterii postale, astfel confirmata, in scris, de catre acesta pe formularul utilizat in acest sens; se depune personal de cel in cauza la sediul firmei si se inmaneza reclamantului numarul sub care a fost inregistrata; se poate transmite pe mail la adresa: interasoffice@yahoo.com urmand a se comunica prin email (catre adresa de e-mai de la care s-a primit reclamatia) numarul sub care a fost inregistrata reclamatia sau prin alta modalitate solicitata expres de catre reclamant;
   Interas S.R.L. va inregistra reclamatia primita in Registrul de reclamatii si va confirma petentului primirea acesteia prin aceiasi modalitate folosita la transmitere de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatiei.

  3. Indicarea termenului de introducere a reclamatiei prealabile

   Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului este de 6 luni calculat de la data depunerii trimiterii postale .

  4. Proceduri care sa permita solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor, cu indicarea, in special, a dovezilor acceptate, corespunzatoare evenimentului reclamat

   Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare a prejudiciului, in cazul reclamatiilor intemeiate.

   Termenele prevazute mai sus se aplica trimiterilor postale internationale numai daca prin acordurile internationale la care Romania este parte nu se prevede altfel.

   Reclamatiile cu privire la deteriorarea ambalajului, pierderea, furtul , distrugerea partiala sau totala depasirea timpilor de livrare se fac individual pentru fiecare trimitere postala in parte.

   in vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata), sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.) si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

  5. Indicarea termenului de solutionare a reclamatiilor

   Reprezentantii Interas S.R.L. vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

   Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona  reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia. In acest termen se includ: perioada de analiza a reclamatiei si de comunicare a raspunsului la reclamatie, precum si termenul de rambursare sau compensare a prejudiciului.

  6. Termenul si modalitatile de plata, de rambursare sau compensare a prejudiciului, in cazul reclamatiilor intemeiate

   In cazul reclamatiilor solutionate favorabil, Interas S.R.L. va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei conform conditiilor contractuale stabilite, fiind angajata raspunderea contractuala a furnizorului fata de expeditor, fara a depasi, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus. Tarifele incasate pentru serviciul postal se restituie in cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale

   Modalitatea de plata este in numerar, mandat postal, sau virament bancar avand ca beneficiar utilizatorul, in lei sau euro, comisionul bancar fiind in sarcina furnizorului.

   in cazul reclamatiilor intemeiate, despagubirile se vor acorda de drept in acest termen, fara a fi necesara vreo solicitare expresa in acest sens din partea utilizatorului.

   In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale Interas S.R.L. nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale, utilizatorul in cauza are dreptul ca in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale sa inainteze o plingere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

   Prezentul document face parte integranta din oferta comerciala a Interas S.R.L., reprezentand clauzele generale ale contractului individual ce se va considera incheiat intre expeditor si Interas S.R.L., la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala. Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, fara a fi necesara intocmirea unui inscris.